Keurmerken en kwaliteitsgaranties

Naast betaalbare prijzen vinden wij het erg belangrijk om de kwaliteit van onze dienstverlening en producten te garanderen.

Om onze sterke punten, en ons onderscheidende karakter, te communiceren naar onze clientèle, publiceren we enkele logo's bij onze producten.

De garanties van het 'Boek Bewust & Reis Veilig' logo:

• Professionele zorg: alle begeleiderteams onder leiding van een beroepskracht
• Veilig en comfortabel busvervoer conform de actuele Wet Personenvervoer
• Ervaren beroepschauffeurs (geen vrijwilligers achter het stuur)
• Kleine vakantiegroepen met begeleiding naar zorgvraag
• Erkend leerbedrijf met professionele ondersteuning voor stagiairs
• NBAV keurmerk (Branchevereniging Aangepaste vakanties)
• Lid van SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden)

Onze reisorganisaties zijn lid van de NBAV branchevereniging:

Sinds 2002 hebben wij het keurmerk van deze branchevereniging NBAV. Dit keurmerk stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de reizen en de organisatie die de reizen aanbiedt. Met het lidmaatschap van de NBAV maken organisaties een vuist naar de overheid en de reguliere organisaties om de emancipatie en de integratie van de mensen met een functiebeperking te bevorderen.

Onze reisorganisaties zijn aangesloten bij de SGR:

Alle door onze organisaties aangeboden reizen vallen onder de garantie van de SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenpresatie niet kan nakomen.